Kompleks Tomiczówka

Firma Leoni-Tech realizuje budowę kompleksu Tomiczówka w Mieronicach gm. Małogoszcz, pow. Jędrzejowski

Zakres prac:

– generalne wykonawstwo obiektu hotelowego
– roboty budowlane przy stawie
– prace ziemne wokół terenu
– zagospodarowanie terenów zielonych

Stan budowy wrzesień 2019
Stan budowy październik 2019
Stan budowy listopad 2019
Stan budowy styczeń 2020